(1)
Mutasim, I. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM AKSELERASI PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN MADRASAH TSANAWIYAH. Likhitaprajna 2018, 20, 24-32.