(1)
Suarniati, N. BIMBINGAN KONSELING NILAI DAN KESEJAHTERAAN MANUSIA. Likhitaprajna 2014, 16, 75-82.