MAYANGSARI, S. STRATEGI BELAJAR MATEMATIKA. Jurnal Likhitaprajna, v. 17, n. 2, p. 107-117, 1 set. 2015.