KUSTYARINI, K. SASTRA DAN BUDAYA. Jurnal Likhitaprajna, v. 16, n. 2, p. 1-13, 8 set. 2014.