IKAWATI, A. PROBLEMATIKA DALAM APLIKASI KAIDAH BERBAHASA INDONESIA. Jurnal Likhitaprajna, v. 18, n. 2, p. 79-89, 5 set. 2016.